Kancelaria Dag M. Opolski

There are no translations available.

Kancelaria DMO prowadzi sprawy sądowe z powództw kredytobiorców przeciwko bankom o roszczenia z umów kredytów powiązanych z kursem waluty obcej, w tym zwłaszcza tzw. kredytów frankowych. Zespół wyspecjalizowanych w tej tematyce prawników na bieżąco monitoruje orzecznictwo, weryfikuje poglądy i opinie oraz analizuje strategię i działania procesowe banków.

Kancelaria DMO prowadzi sprawy obejmujące zarówno powództwa w zakresie stwierdzenia nieważności umów kredytowych ze względu na liczne wady prawne tych umów, jak również powództwa obejmujące wyeliminowanie z umów kredytowych postanowień umownych w postaci klauzul abuzywnych. W pierwszym przypadku umowa przestaje wiązać, a strony są zobowiązane do wzajemnego zwrotu świadczeń w wysokości nominalnej, to jest kredytobiorca zwraca otrzymaną kwotę kredytu pomniejszoną o dotychczasowe spłaty. Natomiast w drugiej sytuacji umowa kredytu trwa dalej, ale bez powiązania wysokości salda zadłużenia oraz rat spłaty kredytu z kursem waluty obcej (potoczne "odfrankowienie").

Kancelaria DMO dokonuje w pierwszej kolejności szczegółowej analizy umowy kredytowej pod kątem występowania w niej klauzul abuzywnych, co stanowi podstawę do kierowania roszczeń względem banku. Następnie klient dokonuje wyboru roszczenia, a Kancelaria DMO przygotowuje reklamację do banku, jeżeli wcześniej nie była składana lub wezwanie do zwrotu nadpłaty i w dalszej kolejności pozew. Oferta Kancelarii DMO obejmuje pełną reprezentację przez sądami wszystkich instancji oraz profesjonalne doradztwo.

DMO

bottom3

Our law firm is a continuation of Dag Makary Opolski Legal Advisor’s Office established in January 2005...

Team

bottom2

Our team consists of trustworthy, passionate and fully committed lawyers, specialists in their respective areas of expertise...

Experience

bottom1

We take pride in providing comprehensive services to several business entities including listed companies...